REFRESH

Tênis de mesa » Hoje » Todos

OUTRAS - MASCULINAS: Copa Setka (Mundo)

23:00Okopnyi V. (Ukr) - Slozka V. (Ukr) 3:2
23:00Radu G. (Mda) - Ghimp F. (Mda) 3:2
23:05Peretiatko A. (Ukr) - Kim D. (Ukr) 3:2
23:25Grinenko K. (Ukr) - Khandetsky S. (Ukr) 3:1
23:30Kaidakov V. (Ukr) - Govorunets A. (Ukr) 2:3
23:35Bielokon Y. (Ukr) - Husiev V. (Ukr) 1:3
23:35Rotari A. (Mda) - Melnic F. (Mda) 3:0
23:55Derevynskyi D. (Ukr) - Lobas V. (Ukr) 0:3
00:00Baranov M. (Ukr) - Okopnyi V. (Ukr) 2:3
00:00Radu G. (Mda) - Rotari A. (Mda) 3:1
00:05Peretiatko A. (Ukr) - Sokoltsov Y. (Ukr) 3:0
00:25Grinenko K. (Ukr) - Kovalchuk O. (Ukr) 0:3
00:30Ghimp F. (Mda) - Melnic F. (Mda) 3:1
00:30Sydorak N. (Ukr) - Govorunets A. (Ukr) 0:3
00:35Kovalchuk K. (Ukr) - Kim D. (Ukr) 2:3
00:55Diachenko M. (Ukr) - Khandetsky S. (Ukr) 0:3
01:00Melnic F. (Mda) - Rotari A. (Mda) 3:0
01:00Slozka V. (Ukr) - Kaidakov V. (Ukr) 3:2
01:05Bielokon Y. (Ukr) - Peretiatko A. (Ukr) 1:3
01:25Derevynskyi D. (Ukr) - Grinenko K. (Ukr) 3:2
01:30Ghimp F. (Mda) - Radu G. (Mda) 1:3
01:35Husiev V. (Ukr) - Kim D. (Ukr) 3:1
01:55Lobas V. (Ukr) - Khandetsky S. (Ukr) 3:0
02:05Sokoltsov Y. (Ukr) - Kovalchuk K. (Ukr) 3:1
02:25Kovalchuk O. (Ukr) - Diachenko M. (Ukr) 1:3
02:25Parahailo Y. (Ukr) - Slozka M. (Ukr) 2:3
02:30Tveritinov R. (Ukr) - Gubenko M. (Ukr) 2:3
02:35Zholubak R. (Ukr) - Baklykov A. (Ukr) 3:1
02:55Dulich A. (Ukr) - Potapov M. (Ukr) 3:1
03:00Kolesnik P. (Ukr) - Kylo S. (Ukr) 2:3
03:00Panchenko B. (Ukr) - Kuzmenko D. (Ukr) 2:3
03:05Stopin O. (Ukr) - Lipeiko O. (Ukr) 3:1
03:25Kistechko M. (Ukr) - Kohut B. (Ukr) 3:0
03:25Prus S. (Ukr) - Belanchyk D. (Ukr) 3:2
03:30Balabey S. (Ukr) - Priadko N. (Ukr) 3:0
03:30Fedoryshyn I. (Ukr) - Ziakun O. (Ukr) 3:1
03:35Kunchurov D. (Ukr) - Semenets S. (Ukr) 0:3
03:35Pesternikov D. (Ukr) - Baklykov A. (Ukr) 3:1
03:50Gudimenko E. (Ukr) - Kovrikov A. (Ukr) 0:3
04:00Kolesnik P. (Ukr) - Priadko N. (Ukr) 3:0
04:00Tveritinov R. (Ukr) - Kuzmenko D. (Ukr) 3:2
04:05Stukalov V. (Rus) - Ponomarenko O. (Ukr) 3:1
04:05Zholubak R. (Ukr) - Kistechko M. (Ukr) 3:0
04:10Parahailo Y. (Ukr) - Potapov M. (Ukr) 3:1
04:15Drbohlav M. (Cze) - Radous J. (Cze) 3:1
04:20Mishchenko V. (Ukr) - Mrykh M. (Ukr) 3:2
04:25Belanchyk D. (Ukr) - Slozka M. (Ukr) 3:2
04:30Balabey S. (Ukr) - Kylo S. (Ukr) 3:1
04:30Ziakun O. (Ukr) - Gubenko M. (Ukr) 0:3
04:35Pesternikov D. (Ukr) - Kohut B. (Ukr) 1:3
04:35Stopin O. (Ukr) - Semenets S. (Ukr) 3:1
04:45Simek J. (Cze) - Drabek M. (Cze) 1:3
04:50Hrymovskyi O. (Ukr) - Ivchuk O. (Ukr) 0:3
04:55Dulich A. (Ukr) - Prus S. (Ukr) 3:0
05:00Kolesnik P. (Ukr) - Balabey S. (Ukr) 2:3
05:00Panchenko B. (Ukr) - Fedoryshyn I. (Ukr) 0:3
05:05Kistechko M. (Ukr) - Baklykov A. (Ukr) 3:0
05:05Ponomarenko O. (Ukr) - Lipeiko O. (Ukr) 3:1
05:15Drbohlav M. (Cze) - Drabek M. (Cze) 3:0
05:20Gudimenko E. (Ukr) - Mrykh M. (Ukr) 2:3
05:25Parahailo Y. (Ukr) - Belanchyk D. (Ukr) 2:3
05:30Priadko N. (Ukr) - Kylo S. (Ukr) 1:3
05:30Tveritinov R. (Ukr) - Ziakun O. (Ukr) 3:2
05:35Kunchurov D. (Ukr) - Stukalov V. (Rus) 3:1
05:35Zholubak R. (Ukr) - Kohut B. (Ukr) 0:3
05:45Simek J. (Cze) - Radous J. (Cze) 0:3
05:50Ivchuk O. (Ukr) - Kovrikov A. (Ukr) 1:3
05:55Prus S. (Ukr) - Potapov M. (Ukr) 3:1
06:00Balabey S. (Ukr) - Kolesnik P. (Ukr) 3:0
06:00Fedoryshyn I. (Ukr) - Kuzmenko D. (Ukr) 3:0
06:05Pesternikov D. (Ukr) - Kistechko M. (Ukr) 3:2
06:05Stopin O. (Ukr) - Ponomarenko O. (Ukr) 1:3
06:15Drbohlav M. (Cze) - Simek J. (Cze) 3:1
06:20Mishchenko V. (Ukr) - Hrymovskyi O. (Ukr) 1:3
06:25Dulich A. (Ukr) - Slozka M. (Ukr) 3:1
06:30Kylo S. (Ukr) - Priadko N. (Ukr) 3:1
06:30Panchenko B. (Ukr) - Gubenko M. (Ukr) 0:3
06:35Kohut B. (Ukr) - Baklykov A. (Ukr) 1:3
06:35Stukalov V. (Rus) - Semenets S. (Ukr) 3:1
06:45Drabek M. (Cze) - Radous J. (Cze) 2:3
06:50Gudimenko E. (Ukr) - Ivchuk O. (Ukr) 3:2
06:55Parahailo Y. (Ukr) - Prus S. (Ukr) 3:1
07:00Kylo S. (Ukr) - Balabey S. (Ukr) 1:3
07:00Tveritinov R. (Ukr) - Fedoryshyn I. (Ukr) 0:3
07:05Kunchurov D. (Ukr) - Lipeiko O. (Ukr) 3:0
07:05Pesternikov D. (Ukr) - Zholubak R. (Ukr) 2:3
07:25Dulich A. (Ukr) - Belanchyk D. (Ukr) 3:1
07:25Hrymovskyi O. (Ukr) - Mrykh M. (Ukr) 1:3
07:30Drabek M. (Cze) - Simek J. (Cze) 2:3
07:30Panchenko B. (Ukr) - Ziakun O. (Ukr) 3:1
07:30Priadko N. (Ukr) - Kolesnik P. (Ukr) 3:1
07:35Stopin O. (Ukr) - Stukalov V. (Rus) 2:3
07:50Kohut B. (Ukr) - Pesternikov D. (Ukr) 0:3
07:50Mishchenko V. (Ukr) - Kovrikov A. (Ukr) 3:1
07:55Potapov M. (Ukr) - Slozka M. (Ukr) 3:0
08:00Kuzmenko D. (Ukr) - Gubenko M. (Ukr) 1:3
08:00Kylo S. (Ukr) - Kolesnik P. (Ukr) 3:2
08:00Radous J. (Cze) - Drbohlav M. (Cze) 0:3
08:05Kunchurov D. (Ukr) - Ponomarenko O. (Ukr) 0:3
08:20Gudimenko E. (Ukr) - Hrymovskyi O. (Ukr) 2:3
08:20Kistechko M. (Ukr) - Zholubak R. (Ukr) 1:3
08:25Blazek J. (Cze) - Moulis P. (Cze) 0:3
08:25Parahailo Y. (Ukr) - Dulich A. (Ukr) 3:0
08:30Priadko N. (Ukr) - Balabey S. (Ukr) 1:3
08:30Tveritinov R. (Ukr) - Panchenko B. (Ukr) 0:3
08:35Semenets S. (Ukr) - Lipeiko O. (Ukr) 3:1
08:40Skliarenko A. (Ukr) - Nadporozhskyi O. (Ukr) 3:0
08:45Sys A. (Cze) - Puk J. (Cze) 1:3
08:50Mishchenko V. (Ukr) - Ivchuk O. (Ukr) 0:3
08:55Prus S. (Ukr) - Slozka M. (Ukr) 3:2
09:00Fedoryshyn I. (Ukr) - Gubenko M. (Ukr) 2:3
09:05Stopin O. (Ukr) - Kunchurov D. (Ukr) 3:2
09:10Borysiuk O. (Ukr) - Seluchenko O. (Ukr) 2:3
09:15Blazek J. (Cze) - Puk J. (Cze) 0:3
09:20Mrykh M. (Ukr) - Kovrikov A. (Ukr) 1:3
09:30Belanchyk D. (Ukr) - Potapov M. (Ukr) 1:3
09:30Ziakun O. (Ukr) - Kuzmenko D. (Ukr) 1:3
09:35Stukalov V. (Rus) - Lipeiko O. (Ukr) 3:0
09:40Kolbasenko O. (Ukr) - Voronenkov V. (Ukr) 1:3
09:45Sys A. (Cze) - Moulis P. (Cze) 3:2
09:50Gudimenko E. (Ukr) - Mishchenko V. (Ukr) 2:3
09:55Kodola V. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) 0:3
10:00Burucenco V. (Mda) - Kalev L. (Ukr) 0:3
10:00Kozyr I. (Ukr) - Komar V. (Ukr) 3:2
10:00Zaporozhets R. (Ukr) - Torhachov I. (Ukr) 3:2
10:05Ponomarenko O. (Ukr) - Semenets S. (Ukr) 1:3
10:05Slozka V. (Ukr) - Kaidakov V. (Ukr) 3:2
10:10Skliarenko A. (Ukr) - Seluchenko O. (Ukr) 3:2
10:15Blazek J. (Cze) - Sys A. (Cze) 2:3
10:20Hrymovskyi O. (Ukr) - Kovrikov A. (Ukr) 2:3
10:25Gil O. (Ukr) - Oliynyk R. (Ukr) 3:1
10:30Baystryuchenko D. (Ukr) - Horokh R. (Ukr) 3:0
10:30Corghencea R. (Mda) - Butnaru D. (Ukr) 1:3
10:30Lyman O. (Ukr) - Vasylets A. (Ukr) 2:3
10:35Sydorak N. (Ukr) - Baranov M. (Ukr) 2:3
10:35Sydorenko V. (Ukr) - Hainiuk V. (Ukr) 3:0
10:40Voronenkov V. (Ukr) - Nadporozhskyi O. (Ukr) 3:2
10:45Puk J. (Cze) - Moulis P. (Cze) 3:1
10:50Ivchuk O. (Ukr) - Mrykh M. (Ukr) 2:3
10:55Melnik O. (Ukr) - Maltsev D. (Ukr) 0:3
11:00Burucenco V. (Mda) - Butnaru D. (Ukr) 0:3
11:00Hrytsenko E. (Ukr) - Torhachov I. (Ukr) 3:1
11:00Kozyr I. (Ukr) - Horokh R. (Ukr) 1:3
11:05Kuzmych V. (Ukr) - Okopnyi V. (Ukr) 3:2
11:05Yakovenko A. (Ukr) - Reva Y. (Ukr) 3:1
11:10Borysiuk O. (Ukr) - Kolbasenko O. (Ukr) 3:1
11:25Kodola V. (Ukr) - Oliynyk R. (Ukr) 1:3
11:25Kovalchuk O. (Ukr) - Babenko P. (Ukr) 1:3
11:30Baystryuchenko D. (Ukr) - Komar V. (Ukr) 3:1
11:30Corghencea R. (Mda) - Kalev L. (Ukr) 3:0
11:30Moulis P. (Cze) - Blazek J. (Cze) 3:0
11:30Zaporozhets R. (Ukr) - Lyman O. (Ukr) 3:1
11:35Scherbak A. (Ukr) - Ryndia V. (Ukr) 3:1
11:35Slozka V. (Ukr) - Baranov M. (Ukr) 3:2
11:40Skliarenko A. (Ukr) - Voronenkov V. (Ukr) 0:3
11:55Chelpanov S. (Ukr) - Mishchenko O. (Ukr) 3:1
11:55Maltsev D. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) 1:3
12:00Burucenco V. (Mda) - Corghencea R. (Mda) 3:2
12:00Hrytsenko E. (Ukr) - Vasylets A. (Ukr) 2:3
12:00Kozyr I. (Ukr) - Baystryuchenko D. (Ukr) 2:3
12:00Puk J. (Cze) - Sys A. (Cze) 3:1
12:05Okopnyi V. (Ukr) - Kaidakov V. (Ukr) 2:3
12:05Sydorenko V. (Ukr) - Reva Y. (Ukr) 3:0
12:10Kolbasenko O. (Ukr) - Seluchenko O. (Ukr) 3:2
12:25Chernyshov D. (Ukr) - Abalmaz S. (Ukr) 1:3
12:25Gil O. (Ukr) - Melnik O. (Ukr) 0:3
12:30Abraham P. (Cze) - Hondlik J. (Cze) 3:1
12:30Butnaru D. (Ukr) - Kalev L. (Ukr) 3:2
12:30Lyman O. (Ukr) - Torhachov I. (Ukr) 3:1
12:35Horokh R. (Ukr) - Komar V. (Ukr) 0:3
12:35Ryndia V. (Ukr) - Hainiuk V. (Ukr) 1:3
12:35Sydorak N. (Ukr) - Kuzmych V. (Ukr) 2:3
12:40Borysiuk O. (Ukr) - Nadporozhskyi O. (Ukr) 0:3
12:45Kotrbacek P. (Cze) - Stejskal T. (Cze) 2:3
12:50Martyniuk A. (Ukr) - Troian A. (Ukr) 2:3
12:55Kodola V. (Ukr) - Maltsev D. (Ukr) 3:1
12:55Kovalchuk O. (Ukr) - Mishchenko O. (Ukr) 3:1
13:00Baystryuchenko D. (Ukr) - Kozyr I. (Ukr) 0:3
13:00Zaporozhets R. (Ukr) - Vasylets A. (Ukr) 1:3
13:05Slozka V. (Ukr) - Okopnyi V. (Ukr) 3:2
13:05Yakovenko A. (Ukr) - Scherbak A. (Ukr) 3:1
13:10Skliarenko A. (Ukr) - Kolbasenko O. (Ukr) 3:2
13:15Kalev L. (Ukr) - Burucenco V. (Mda) 3:2
13:20Lobanov A. (Ukr) - Volkov Y. (Ukr) 3:2
13:25Abalmaz S. (Ukr) - Babenko P. (Ukr) 1:3
13:25Abraham P. (Cze) - Stejskal T. (Cze) 1:3
13:25Melnik O. (Ukr) - Oliynyk R. (Ukr) 2:3
13:30Hrytsenko E. (Ukr) - Lyman O. (Ukr) 1:3
13:30Komar V. (Ukr) - Horokh R. (Ukr) 3:2
13:35Kuzmych V. (Ukr) - Baranov M. (Ukr) 0:3
13:35Sydorenko V. (Ukr) - Ryndia V. (Ukr) 1:3
13:40Borysiuk O. (Ukr) - Voronenkov V. (Ukr) 2:3
13:45Butnaru D. (Ukr) - Corghencea R. (Mda) 3:0
13:50Mytsyk A. (Ukr) - Kovshun Y. (Ukr) 3:0
13:55Chelpanov S. (Ukr) - Chernyshov D. (Ukr) 2:3
13:55Gil O. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) 0:3
13:55Kotrbacek P. (Cze) - Hondlik J. (Cze) 3:0
14:00Boico E. (Mda) - Ursu S. (Mda) 3:1
14:00Komar V. (Ukr) - Baystryuchenko D. (Ukr) 1:3
14:00Vasylets A. (Ukr) - Torhachov I. (Ukr) 3:1
14:05Scherbak A. (Ukr) - Reva Y. (Ukr) 3:2
14:05Sydorak N. (Ukr) - Kaidakov V. (Ukr) 0:3
14:15Abraham P. (Cze) - Kotrbacek P. (Cze) 3:1
14:15Seluchenko O. (Ukr) - Nadporozhskyi O. (Ukr) 3:1
14:20Martyniuk A. (Ukr) - Volkov Y. (Ukr) 1:3
14:25Kodola V. (Ukr) - Melnik O. (Ukr) 0:3
14:25Kovalchuk O. (Ukr) - Abalmaz S. (Ukr) 3:0
14:30Horokh R. (Ukr) - Kozyr I. (Ukr) 1:3
14:30Hrytsenko E. (Ukr) - Zaporozhets R. (Ukr) 2:3
14:30Meriacri A. (Mda) - Bodac A. (Mda) 0:3
14:35Slozka V. (Ukr) - Kuzmych V. (Ukr) 3:0
14:40Skliarenko A. (Ukr) - Borysiuk O. (Ukr) 1:3
14:40Yakovenko A. (Ukr) - Hainiuk V. (Ukr) 3:2
14:45Stejskal T. (Cze) - Hondlik J. (Cze) 0:3
14:50Kovshun Y. (Ukr) - Troian A. (Ukr) 3:2
14:55Chernyshov D. (Ukr) - Mishchenko O. (Ukr) 3:0
14:55Gil O. (Ukr) - Maltsev D. (Ukr) 3:0
15:00Boico E. (Mda) - Bodac A. (Mda) 1:3
15:00Komar V. (Ukr) - Kozyr I. (Ukr) 3:2
15:05Lyman O. (Ukr) - Hrytsenko E. (Ukr) 1:3
15:05Sydorak N. (Ukr) - Okopnyi V. (Ukr) 2:3
15:05Sydorenko V. (Ukr) - Scherbak A. (Ukr) 3:1
15:10Kolbasenko O. (Ukr) - Nadporozhskyi O. (Ukr) 0:3
15:15Hondlik J. (Cze) - Kotrbaty P. (Cze) 0:3
15:15Hondlik J. (Cze) - Kotrbacek P. (Cze) 0:3
15:20Lobanov A. (Ukr) - Mytsyk A. (Ukr) 2:3
15:25Chelpanov S. (Ukr) - Babenko P. (Ukr) 3:2
15:25Oliynyk R. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) 1:3
15:30Horokh R. (Ukr) - Baystryuchenko D. (Ukr) 2:3
15:30Meriacri A. (Mda) - Ursu S. (Mda) 2:3
15:35Baranov M. (Ukr) - Kaidakov V. (Ukr) 1:3
15:35Vasylets A. (Ukr) - Zaporozhets R. (Ukr) 3:0
15:35Yakovenko A. (Ukr) - Ryndia V. (Ukr) 3:0
15:40Voronenkov V. (Ukr) - Seluchenko O. (Ukr) 3:0
15:45Stejskal T. (Cze) - Abraham P. (Cze) 3:0
15:50Martyniuk A. (Ukr) - Kovshun Y. (Ukr) 3:0
15:55Kodola V. (Ukr) - Gil O. (Ukr) 0:3
15:55Kovalchuk O. (Ukr) - Chernyshov D. (Ukr) 1:3
16:00Boico E. (Mda) - Meriacri A. (Mda) 3:0
16:05Reva Y. (Ukr) - Hainiuk V. (Ukr) 0:3
16:05Slozka V. (Ukr) - Sydorak N. (Ukr) 3:2
16:15Krames J. (Cze) - Rejent S. (Cze) 2:3
16:20Mytsyk A. (Ukr) - Volkov Y. (Ukr) 3:1
16:25Chelpanov S. (Ukr) - Abalmaz S. (Ukr) 3:2
16:25Melnik O. (Ukr) - Mykytuk D. (Ukr) 3:1
16:30Bodac A. (Mda) - Ursu S. (Mda) 1:3
16:35Kuzmych V. (Ukr) - Kaidakov V. (Ukr) 2:3
16:35Sydorenko V. (Ukr) - Yakovenko A. (Ukr) 1:3
16:45Malecek O. (Cze) - Fencl P. (Cze) 2:3
16:50Lobanov A. (Ukr) - Troian A. (Ukr) 3:2
16:55Maltsev D. (Ukr) - Oliynyk R. (Ukr) 3:1
16:55Mishchenko O. (Ukr) - Babenko P. (Ukr) 0:3
17:05Bodac A. (Mda) - Meriacri A. (Mda) 3:2
17:05Okopnyi V. (Ukr) - Baranov M. (Ukr) 3:0
17:05Scherbak A. (Ukr) - Hainiuk V. (Ukr) 0:3
17:15Krames J. (Cze) - Fencl P. (Cze) 2:3
17:20Martyniuk A. (Ukr) - Mytsyk A. (Ukr) 3:2
17:25Kovalchuk O. (Ukr) - Chelpanov S. (Ukr) 2:3
17:35Ryndia V. (Ukr) - Reva Y. (Ukr) 0:3
17:35Ursu S. (Mda) - Boico E. (Mda) 3:1
17:45Malecek O. (Cze) - Rejent S. (Cze) 3:0
17:50Lobanov A. (Ukr) - Kovshun Y. (Ukr) 0:3
17:55Chernyshov D. (Ukr) - Babenko P. (Ukr) 1:3
18:00Belibov D. (Mda) - Dyrl V. (Mda) 1:3
18:00Ivasiv V. (Ukr) - Konkulovskyi R. (Ukr) 3:2
18:15Krames J. (Cze) - Malecek O. (Cze) 0:3
18:20Volkov Y. (Ukr) - Troian A. (Ukr) 3:2
18:25Abalmaz S. (Ukr) - Mishchenko O. (Ukr) 2:3
18:30Strutynskyi O. (Ukr) - Tebenko Y. (Ukr) 2:3
18:30Sulima I. (Mda) - Uzun N. (Mda) 3:1
18:45Fencl P. (Cze) - Rejent S. (Cze) 3:0
18:50Martyniuk A. (Ukr) - Lobanov A. (Ukr) 3:2
19:00Belibov D. (Mda) - Uzun N. (Mda) 3:2
19:00Budnikov A. (Ukr) - Hainovskyi O. (Ukr) 0:3
19:05Polysynskyi M. (Ukr) - Kulishov H. (Ukr) 3:2
19:15Rejent S. (Cze) - Krames J. (Cze) 1:3
19:20Mytsyk A. (Ukr) - Troian A. (Ukr) 1:3
19:25Lobas V. (Ukr) - Diachenko M. (Ukr) 3:2
19:30Ivasiv V. (Ukr) - Tebenko Y. (Ukr) 3:2
19:30Sulima I. (Mda) - Dyrl V. (Mda) 2:3
19:35Homylko A. (Ukr) - Mischenko D. (Ukr) 2:3
19:45Fencl P. (Cze) - Malecek O. (Cze) 3:2
19:50Kovshun Y. (Ukr) - Volkov Y. (Ukr) 0:3
19:55Khandetsky S. (Ukr) - Kovalchuk O. (Ukr) 3:2
20:00Belibov D. (Mda) - Sulima I. (Mda) 3:0
20:00Hainovskyi O. (Ukr) - Konkulovskyi R. (Ukr) 0:3
20:05Melashenko O. (Ukr) - Yaremenko R. (Ukr) 0:3
20:25Grinenko K. (Ukr) - Derevynskyi D. (Ukr) 1:3
20:30Strutynskyi O. (Ukr) - Budnikov A. (Ukr) 3:0
20:30Uzun N. (Mda) - Dyrl V. (Mda) 3:2
20:35Polysynskyi M. (Ukr) - Mischenko D. (Ukr) 3:2
20:55Lobas V. (Ukr) - Kovalchuk O. (Ukr) 3:0
21:00Ivasiv V. (Ukr) - Hainovskyi O. (Ukr) 3:1
21:05Uzun N. (Mda) - Sulima I. (Mda) 0:3
21:05Yaremenko R. (Ukr) - Kulishov H. (Ukr) 0:3
21:25Derevynskyi D. (Ukr) - Diachenko M. (Ukr) 2:3
21:30Budnikov A. (Ukr) - Tebenko Y. (Ukr) 1:3
Set 5Dyrl V. (Mda) - Belibov D. (Mda) 2:2
Set 3Homylko A. (Ukr) - Melashenko O. (Ukr) 2:0
Set 1Khandetsky S. (Ukr) - Grinenko K. (Ukr) 0:0
22:00Mirchu S. (Mda) - Pleskach V. (Mda) -:-
22:00Strutynskyi O. (Ukr) - Konkulovskyi R. (Ukr) -:-
22:05Polysynskyi M. (Ukr) - Yaremenko R. (Ukr) -:-
22:25Lobas V. (Ukr) - Derevynskyi D. (Ukr) -:-
22:30Ivasiv V. (Ukr) - Budnikov A. (Ukr) -:-
22:30Mokryak I. (Ukr) - Rotaru S. (Ukr) -:-
22:35Melashenko O. (Ukr) - Mischenko D. (Ukr) -:-
22:55Grinenko K. (Ukr) - Kovalchuk O. (Ukr) -:-
23:00Mirchu S. (Mda) - Rotaru S. (Ukr) -:-
23:00Strutynskyi O. (Ukr) - Hainovskyi O. (Ukr) -:-
23:05Homylko A. (Ukr) - Kulishov H. (Ukr) -:-
23:25Khandetsky S. (Ukr) - Diachenko M. (Ukr) -:-
23:30Mokryak I. (Ukr) - Pleskach V. (Mda) -:-
23:30Tebenko Y. (Ukr) - Konkulovskyi R. (Ukr) -:-
23:35Polysynskyi M. (Ukr) - Melashenko O. (Ukr) -:-
23:55Lobas V. (Ukr) - Grinenko K. (Ukr) -:-
00:00Ivasiv V. (Ukr) - Strutynskyi O. (Ukr) -:-
00:00Mirchu S. (Mda) - Mokryak I. (Ukr) -:-
00:05Homylko A. (Ukr) - Yaremenko R. (Ukr) -:-
00:25Khandetsky S. (Ukr) - Derevynskyi D. (Ukr) -:-
00:30Budnikov A. (Ukr) - Konkulovskyi R. (Ukr) -:-
00:30Rotaru S. (Ukr) - Pleskach V. (Mda) -:-
00:35Mischenko D. (Ukr) - Kulishov H. (Ukr) -:-
00:55Kovalchuk O. (Ukr) - Diachenko M. (Ukr) -:-

OUTRAS - MASCULINAS: Copa TT (Mundo)

23:00Misztal A. (Pol) - Gola K. (Pol) 3:2
23:00Shulkin I. (Usa) - Meneses L. (Usa) 3:0
23:15Meneses L. (Usa) - Robbins B. (Usa) 1:3
23:15Shulkin I. (Usa) - Dhawan A. (Usa) 3:1
23:30Zoladek D. (Pol) - Pyzik M. (Pol) 3:2
23:35Shulkin I. (Usa) - Robbins B. (Usa) 3:1
23:45Dhawan A. (Usa) - Meneses L. (Usa) 1:3
00:10Misztal A. (Pol) - Zoladek D. (Pol) 3:1
00:20Meneses L. (Usa) - Dhawan A. (Usa) 2:3
00:25Shulkin I. (Usa) - Robbins B. (Usa) 3:2
00:30Caban J. (Pol) - Gola K. (Pol) 0:3
01:00Misztal A. (Pol) - Caban J. (Pol) 3:1
01:30Gola K. (Pol) - Pyzik M. (Pol) 3:0
02:10Pyzik M. (Pol) - Caban J. (Pol) 1:3
02:40Misztal A. (Pol) - Gola K. (Pol) 0:3
03:00Kolek M. (Pol) - Kociuba F. (Pol) 3:0
03:30Lysakowski M. (Pol) - Kukawka M. (Pol) 1:3
04:00Stapor D. (Pol) - Kaique V. (Bra) 0:3
04:05Morawski P. (Pol) - Kovtanyuk D. (Ukr) 0:3
04:10Alvarez M. (Esp) - Sanchez J. (Esp) 2:3
04:25Hejda Jr V. (Cze) - Zahradka Z. (Cze) 0:3
04:30Kolek M. (Pol) - Kukawka M. (Pol) 0:3
04:35Wiekiera A. (Pol) - Wiechec A. (Pol) 1:3
04:40Sancho L. (Esp) - Cantero J. (Esp) 0:3
04:50Korp Jr. P. (Cze) - Sebl J. (Cze) 3:2
04:55Cernota F. (Cze) - Vorisek T. (Cze) 1:3
05:00Kaique V. (Bra) - Kociuba F. (Pol) 3:0
05:05Morawski P. (Pol) - Wiechec A. (Pol) 0:3
05:10Alvarez M. (Esp) - Cantero J. (Esp) 0:3
05:20Hejda Jr V. (Cze) - Sebl J. (Cze) 3:2
05:25Rozinek V. (Cze) - Hanl A. (Cze) 3:0
05:30Lysakowski M. (Pol) - Stapor D. (Pol) 2:3
05:35Kovtanyuk D. (Ukr) - Wiekiera A. (Pol) 1:3
05:40Sanchez J. (Esp) - Sancho L. (Esp) 0:3
05:50Zahradka Z. (Cze) - Korp Jr. P. (Cze) 0:3
05:55Cernota F. (Cze) - Hanl A. (Cze) 2:3
06:00Kolek M. (Pol) - Kaique V. (Bra) 3:0
06:05Morawski P. (Pol) - Wiekiera A. (Pol) 3:2
06:10Alvarez M. (Esp) - Sancho L. (Esp) 0:3
06:20Hejda Jr V. (Cze) - Korp Jr. P. (Cze) 0:3
06:25Vorisek T. (Cze) - Rozinek V. (Cze) 1:3
06:30Stapor D. (Pol) - Kukawka M. (Pol) 3:2
06:35Wiechec A. (Pol) - Kovtanyuk D. (Ukr) 3:1
06:40Cantero J. (Esp) - Sanchez J. (Esp) 2:3
06:50Sebl J. (Cze) - Zahradka Z. (Cze) 3:0
06:55Cernota F. (Cze) - Rozinek V. (Cze) 0:3
07:00Lysakowski M. (Pol) - Kociuba F. (Pol) 3:2
07:15Wiekiera A. (Pol) - Morawski P. (Pol) 0:3
07:20Zahradka Z. (Cze) - Hejda Jr V. (Cze) 1:3
07:25Hanl A. (Cze) - Vorisek T. (Cze) 2:3
07:25Sanchez J. (Esp) - Alvarez M. (Esp) 3:0
07:30Kolek M. (Pol) - Stapor D. (Pol) 3:1
07:45Wiechec A. (Pol) - Kovtanyuk D. (Ukr) 0:3
07:50Korp Jr. P. (Cze) - Sebl J. (Cze) 2:3
07:55Cantero J. (Esp) - Sancho L. (Esp) 3:0
08:00Lysakowski M. (Pol) - Kaique V. (Bra) 3:2
08:15Hanl A. (Cze) - Cernota F. (Cze) 3:2
08:15Ollman O. (Est) - Steinbach A. (Est) 0:3
08:25Mutl D. (Cze) - Strouhal V. (Cze) 3:0
08:30Kukawka M. (Pol) - Kociuba F. (Pol) 3:1
08:45Kruti S. (Est) - Apsolon M. (Est) 3:0
08:45Rozinek V. (Cze) - Vorisek T. (Cze) 2:3
08:50Nykl V. (Cze) - Lomsky G. (Cze) 3:2
09:00Kolek M. (Pol) - Lysakowski M. (Pol) 3:2
09:10Cerveny T. (Cze) - Beran T. (Cze) 2:3
09:15Ollman O. (Est) - Apsolon M. (Est) 2:3
09:25Mutl D. (Cze) - Lomsky G. (Cze) 3:1
09:30Stapor D. (Pol) - Kociuba F. (Pol) 0:3
09:45Kadavy O. (Cze) - Camr F. (Cze) 3:1
09:45Steinbach A. (Est) - Kruti S. (Est) 2:3
09:50Strouhal V. (Cze) - Nykl V. (Cze) 3:0
10:00Kaique V. (Bra) - Kukawka M. (Pol) 1:3
10:05Cerveny T. (Cze) - Camr F. (Cze) 0:3
10:05Kleczko D. (Pol) - Ciemiega S. (Pol) 3:0
10:15Ollman O. (Est) - Kruti S. (Est) 2:3
10:20Mutl D. (Cze) - Nykl V. (Cze) 0:3
10:25Beran T. (Cze) - Kadavy O. (Cze) 3:0
10:35Kedzierski P. (Pol) - Sikora F. (Pol) 0:3
10:40Stapor D. (Pol) - Kociuba F. (Pol) 0:3
10:45Apsolon M. (Est) - Steinbach A. (Est) 1:3
10:50Lomsky G. (Cze) - Strouhal V. (Cze) 3:2
10:55Cerveny T. (Cze) - Kadavy O. (Cze) 1:3
11:05Ruchomski L. (Pol) - Ciemiega S. (Pol) 3:0
11:10Kaique V. (Bra) - Lysakowski M. (Pol) 1:3
11:20Apsolon M. (Est) - Ollman O. (Est) 0:3
11:25Camr F. (Cze) - Beran T. (Cze) 1:3
11:35Kleczko D. (Pol) - Sikora F. (Pol) 3:1
11:35Lomsky G. (Cze) - Strouhal V. (Cze) 3:2
11:40Kukawka M. (Pol) - Kolek M. (Pol) 1:3
11:50Kruti S. (Est) - Steinbach A. (Est) 3:2
12:00Mrugala B. (Pol) - Gola B. (Pol) 1:3
12:05Camr F. (Cze) - Cerveny T. (Cze) 0:3
12:05Nykl V. (Cze) - Mutl D. (Cze) 1:3
12:05Szostak M. (Pol) - Ruchomski L. (Pol) 0:3
12:10Martin I. (Esp) - Carlos Miguel (Esp) 3:0
12:30Guzy K. (Pol) - Wasik M. (Pol) 3:1
12:30Macek Z. (Cze) - Dvorak M. (Cze) 2:3
12:35Beran T. (Cze) - Kadavy O. (Cze) 3:1
12:35Kedzierski P. (Pol) - Szostak M. (Pol) 3:1
12:40Gonzalez E. (Esp) - Pomares J. C. (Esp) 3:1
12:40Sulc M. (Cze) - Hrncir J. (Cze) 2:3
13:00Skokan V. (Cze) - Zacharda J. (Cze) 0:3
13:00Stepien M. (Pol) - Gola B. (Pol) 2:3
13:05Juhasz M. (Cze) - Milata V. (Cze) 3:2
13:05Kleczko D. (Pol) - Ruchomski L. (Pol) 3:1
13:10Jenicek J. (Cze) - Cerny J. (Cze) 3:0
13:10Martin I. (Esp) - Pomares J. C. (Esp) 2:3
13:15Poder K. (Est) - Salla A. (Est) 2:3
13:25Benak J. (Cze) - Pilner J. (Cze) 1:3
13:30Mrugala B. (Pol) - Wasik M. (Pol) 3:2
13:35Macek Z. (Cze) - Milata V. (Cze) 0:3
13:35Szostak M. (Pol) - Sikora F. (Pol) 3:1
13:40Carlos Miguel (Esp) - Gonzalez E. (Esp) 3:2
13:40Sulc M. (Cze) - Cerny J. (Cze) 0:3
13:45Jarve J. (Est) - Kharchenko P. (Ukr) 1:3
13:50Dvorak M. (Cze) - Juhasz M. (Cze) 2:3
13:50Skokan V. (Cze) - Pilner J. (Cze) 0:3
14:00Zapala K. (Pol) - Stepien M. (Pol) 1:3
14:05Kedzierski P. (Pol) - Ciemiega S. (Pol) 1:3
14:10Hrncir J. (Cze) - Jenicek J. (Cze) 1:3
14:10Martin I. (Esp) - Gonzalez E. (Esp) 0:3
14:15Poder K. (Est) - Kharchenko P. (Ukr) 2:3
14:20Macek Z. (Cze) - Juhasz M. (Cze) 1:3
14:25Zacharda J. (Cze) - Benak J. (Cze) 1:3
14:30Guzy K. (Pol) - Zapala K. (Pol) 3:2
14:35Kleczko D. (Pol) - Szostak M. (Pol) 0:3
14:40Pomares J. C. (Esp) - Carlos Miguel (Esp) 0:3
14:40Sulc M. (Cze) - Jenicek J. (Cze) 0:3
14:45Salla A. (Est) - Jarve J. (Est) 3:0
14:50Milata V. (Cze) - Dvorak M. (Cze) 2:3
14:55Skokan V. (Cze) - Benak J. (Cze) 1:3
15:00Mrugala B. (Pol) - Stepien M. (Pol) 3:0
15:05Kedzierski P. (Pol) - Ruchomski L. (Pol) 1:3
15:10Cerny J. (Cze) - Hrncir J. (Cze) 0:3
15:10Pomares J. C. (Esp) - Martin I. (Esp) 2:3
15:15Poder K. (Est) - Jarve J. (Est) 2:3
15:25Pilner J. (Cze) - Zacharda J. (Cze) 0:3
15:30Zapala K. (Pol) - Wasik M. (Pol) 3:0
15:35Milata V. (Cze) - Macek Z. (Cze) 3:0
15:35Sikora F. (Pol) - Ciemiega S. (Pol) 3:0
15:40Carlos Miguel (Esp) - Gonzalez E. (Esp) 1:3
15:45Cerny J. (Cze) - Sulc M. (Cze) 1:3
15:45Kharchenko P. (Ukr) - Salla A. (Est) 1:3
16:00Guzy K. (Pol) - Gola B. (Pol) 3:1
16:05Juhasz M. (Cze) - Dvorak M. (Cze) 2:3
16:05Kleczko D. (Pol) - Kedzierski P. (Pol) 3:1
16:05Pilner J. (Cze) - Skokan V. (Cze) 1:3
16:15Jenicek J. (Cze) - Hrncir J. (Cze) 0:3
16:25Jarve J. (Est) - Poder K. (Est) 3:2
16:30Mrugala B. (Pol) - Zapala K. (Pol) 1:3
16:35Lafek D. (Cze) - Plihal M. (Cze) 3:1
16:35Szostak M. (Pol) - Ciemiega S. (Pol) 2:3
16:35Zacharda J. (Cze) - Benak J. (Cze) 3:2
16:45Vanek P. (Cze) - Fiklik O. (Cze) 3:2
16:55Salla A. (Est) - Kharchenko P. (Ukr) 1:3
17:00Guzy K. (Pol) - Stepien M. (Pol) 3:1
17:00Nemec M. (Cze) - Brynych J. (Cze) 3:0
17:10Kulisek M. (Cze) - Kotrbaty P. (Cze) 3:1
17:10Ruchomski L. (Pol) - Sikora F. (Pol) 3:1
17:20Jicha D. (Cze) - Spalek M. (Cze) 3:0
17:20Lafek D. (Cze) - Brynych J. (Cze) 0:3
17:30Wasik M. (Pol) - Gola B. (Pol) 3:1
17:40Cernota F. (Cze) - Vorisek T. (Cze) 3:1
17:40Vanek P. (Cze) - Kotrbaty P. (Cze) 1:3
17:45Ciemiega S. (Pol) - Kedzierski P. (Pol) 0:3
17:50Plihal M. (Cze) - Nemec M. (Cze) 0:3
18:00Mrugala B. (Pol) - Guzy K. (Pol) 1:3
18:05Jicha D. (Cze) - Vorisek T. (Cze) 3:2
18:10Fiklik O. (Cze) - Kulisek M. (Cze) 0:3
18:15Sikora F. (Pol) - Szostak M. (Pol) 2:3
18:20Lafek D. (Cze) - Nemec M. (Cze) 3:2
18:30Spalek M. (Cze) - Cernota F. (Cze) 0:3
18:30Zapala K. (Pol) - Gola B. (Pol) 0:3
18:40Vanek P. (Cze) - Kulisek M. (Cze) 3:2
18:45Kleczko D. (Pol) - Ruchomski L. (Pol) 1:3
18:50Brynych J. (Cze) - Plihal M. (Cze) 3:1
18:55Jicha D. (Cze) - Cernota F. (Cze) 3:1
19:00Stepien M. (Pol) - Wasik M. (Pol) 3:1
19:10Kotrbaty P. (Cze) - Fiklik O. (Cze) 3:1
19:25Vorisek T. (Cze) - Spalek M. (Cze) 2:3
19:30Lafek D. (Cze) - Plihal M. (Cze) 3:2
19:45Vanek P. (Cze) - Fiklik O. (Cze) 2:3
19:50Stepien M. (Pol) - Wasik M. (Pol) -:-
20:00Nemec M. (Cze) - Brynych J. (Cze) 1:3
20:05Spalek M. (Cze) - Vorisek T. (Cze) 3:0
20:10Mrugala B. (Pol) - Zapala K. (Pol) 3:1
20:15Kulisek M. (Cze) - Kotrbaty P. (Cze) 3:0
20:35Jicha D. (Cze) - Cernota F. (Cze) 1:3
20:40Guzy K. (Pol) - Gola B. (Pol) -:-
21:00Pyzik M. (Pol) - Zoladek D. (Pol) 1:3
21:30Krawczyk C. (Pol) - Misztal A. (Pol) 1:3
22:00Gola K. (Pol) - Zoladek D. (Pol) -:-
22:30Pyzik M. (Pol) - Krawczyk C. (Pol) -:-
23:00Gola K. (Pol) - Misztal A. (Pol) -:-
23:30Krawczyk C. (Pol) - Zoladek D. (Pol) -:-
00:00Gola K. (Pol) - Krawczyk C. (Pol) -:-
00:30Pyzik M. (Pol) - Misztal A. (Pol) -:-

OUTRAS - MASCULINAS: Liga Pro (República Tcheca)

23:00Ruzicka J. (Cze) - Svacha O. (Cze) 3:1
23:00Tazler J. (Cze) - Pavelka R. (Cze) 0:3
23:30Pycha P. (Cze) - Zuzanek J. (Cze) 2:3
23:30Turek T. (Cze) - Kliuchuk R. (Ukr) 3:1
00:00Ruzicka J. (Cze) - Regner Mic. (Cze) 1:3
00:00Tazler J. (Cze) - Bresky J. (Cze) 3:2
00:30Kliuchuk R. (Ukr) - Svacha O. (Cze) 3:1
00:30Zuzanek J. (Cze) - Pavelka R. (Cze) 2:3
01:00Pycha P. (Cze) - Tazler J. (Cze) 1:3
01:00Ruzicka J. (Cze) - Kliuchuk R. (Ukr) 2:3
01:30Pavelka R. (Cze) - Zuzanek J. (Cze) 2:3
01:30Turek T. (Cze) - Regner Mic. (Cze) 3:2
04:00Kasinski Z. (Cze) - Steffan J. (Cze) 3:0
04:00Smrcek M. (Cze) - Trinta M. (Cze) 3:2
04:00Vosyka R. (Cze) - Vanek J. (Cze) 3:0
04:00Zika T. (Cze) - Vrtal O. (Cze) 1:3
04:30Bezdicek M. (Cze) - Urbaniec R. (Svk) 3:0
04:30Dousa T. (Cze) - Longin M. (Cze) 3:1
04:30Kolenic T. (Cze) - Hruska V. sr (Cze) 3:0
04:30Malina V. (Cze) - Budinsky P. (Cze) 3:0
05:00Steffan J. (Cze) - Kolenic T. (Cze) 2:3
05:00Trinta M. (Cze) - Dousa T. (Cze) 2:3
05:00Vanek J. (Cze) - Malina V. (Cze) 3:1
05:00Vrtal O. (Cze) - Bezdicek M. (Cze) 0:3
05:30Budinsky P. (Cze) - Vosyka R. (Cze) 0:3
05:30Hruska V. sr (Cze) - Kasinski Z. (Cze) 3:2
05:30Longin M. (Cze) - Smrcek M. (Cze) 0:3
05:30Urbaniec R. (Svk) - Zika T. (Cze) 0:3
06:00Smrcek M. (Cze) - Dousa T. (Cze) 3:1
06:00Vosyka R. (Cze) - Malina V. (Cze) 3:0
06:00Zika T. (Cze) - Bezdicek M. (Cze) 3:1
06:05Kasinski Z. (Cze) - Kolenic T. (Cze) 1:3
06:30Steffan J. (Cze) - Hruska V. sr (Cze) 0:3
06:30Trinta M. (Cze) - Longin M. (Cze) 0:3
06:30Vanek J. (Cze) - Budinsky P. (Cze) 3:2
06:30Vrtal O. (Cze) - Urbaniec R. (Svk) 3:2
07:00Kasinski Z. (Cze) - Steffan J. (Cze) 3:2
07:00Longin M. (Cze) - Trinta M. (Cze) 3:0
07:00Malina V. (Cze) - Budinsky P. (Cze) 3:2
07:00Vrtal O. (Cze) - Urbaniec R. (Svk) 1:3
07:30Bezdicek M. (Cze) - Zika T. (Cze) 1:3
07:30Kolenic T. (Cze) - Hruska V. sr (Cze) 3:2
07:30Smrcek M. (Cze) - Dousa T. (Cze) 0:3
07:30Vosyka R. (Cze) - Vanek J. (Cze) 1:3
08:00Konvicka V. (Cze) - Jochym P. (Cze) 3:1
08:00Regner M. (Cze) - Kolar M. (Cze) 3:1
08:00Regner T. (Cze) - Vrba J. (Cze) 3:0
08:00Svoboda V. (Cze) - Capek M. (Cze) 1:3
08:30Dousa T. (Cze) - Kulhanek P. (Cze) 3:0
08:30Manhal J. sr (Cze) - Limbursky R. (Cze) 3:1
08:30Rajek J. (Cze) - Novotny L. (Cze) 3:0
08:30Stempen S. (Cze) - Stach J. (Cze) 3:0
09:00Capek M. (Cze) - Manhal J. sr (Cze) 3:0
09:00Jochym P. (Cze) - Stempen S. (Cze) 3:1
09:00Kolar M. (Cze) - Dousa T. (Cze) 0:3
09:00Vrba J. (Cze) - Rajek J. (Cze) 3:2
09:30Kulhanek P. (Cze) - Regner M. (Cze) 3:2
09:30Limbursky R. (Cze) - Svoboda V. (Cze) 3:2
09:30Novotny L. (Cze) - Regner T. (Cze) 0:3
09:30Stach J. (Cze) - Konvicka V. (Cze) 0:3
10:00Konvicka V. (Cze) - Stempen S. (Cze) 2:3
10:00Regner M. (Cze) - Dousa T. (Cze) 3:1
10:00Regner T. (Cze) - Rajek J. (Cze) 3:1
10:00Svoboda V. (Cze) - Manhal J. sr (Cze) 3:0
10:30Capek M. (Cze) - Limbursky R. (Cze) 3:0
10:30Jochym P. (Cze) - Stach J. (Cze) 0:3
10:30Kolar M. (Cze) - Kulhanek P. (Cze) 0:3
10:30Vrba J. (Cze) - Novotny L. (Cze) 1:3
11:00Jochym P. (Cze) - Stach J. (Cze) 3:1
11:00Kulhanek P. (Cze) - Kolar M. (Cze) 0:3
11:00Limbursky R. (Cze) - Manhal J. sr (Cze) 3:1
11:00Vrba J. (Cze) - Novotny L. (Cze) 3:1
11:30Capek M. (Cze) - Svoboda V. (Cze) 2:3
11:30Konvicka V. (Cze) - Stempen S. (Cze) 2:3
11:30Regner M. (Cze) - Dousa T. (Cze) 1:3
11:30Regner T. (Cze) - Rajek J. (Cze) 3:2
12:00Belovsky J. (Cze) - Briza F. (Cze) 3:0
12:00Kanera J. (Cze) - Rose R. (Cze) 3:1
12:00Rezab J. (Cze) - Kleprlik K. (Cze) 3:0
12:00Volhejn J. (Cze) - Sivera A. (Cze) 0:3
12:30Koubek V. (Cze) - Nesnera J. (Cze) 3:2
12:30Krcal R. (Cze) - Zivny P. (Cze) 3:0
12:30Skalicky J. (Cze) - Zaskodny M. (Cze) 3:2
12:30Sochor M. (Cze) - Tuma D. (Cze) 3:1
13:00Briza F. (Cze) - Sochor M. (Cze) 3:0
13:00Rose R. (Cze) - Koubek V. (Cze) 1:3
13:00Sivera A. (Cze) - Krcal R. (Cze) 1:3
13:05Kleprlik K. (Cze) - Skalicky J. (Cze) 2:3
13:30Nesnera J. (Cze) - Kanera J. (Cze) 0:3
13:30Tuma D. (Cze) - Belovsky J. (Cze) 3:1
13:30Zivny P. (Cze) - Volhejn J. (Cze) 0:3
13:35Zaskodny M. (Cze) - Rezab J. (Cze) 3:2
14:00Belovsky J. (Cze) - Sochor M. (Cze) 2:3
14:00Kanera J. (Cze) - Koubek V. (Cze) 3:1
14:00Rezab J. (Cze) - Skalicky J. (Cze) 2:3
14:00Volhejn J. (Cze) - Krcal R. (Cze) 3:0
14:30Briza F. (Cze) - Tuma D. (Cze) 0:3
14:30Kleprlik K. (Cze) - Zaskodny M. (Cze) 0:3
14:30Rose R. (Cze) - Nesnera J. (Cze) 3:1
14:30Sivera A. (Cze) - Zivny P. (Cze) 3:1
15:00Belovsky J. (Cze) - Briza F. (Cze) 1:3
15:00Krcal R. (Cze) - Zivny P. (Cze) 3:2
15:00Rezab J. (Cze) - Kleprlik K. (Cze) 3:1
15:00Rose R. (Cze) - Nesnera J. (Cze) 1:3
15:30Kanera J. (Cze) - Koubek V. (Cze) 3:2
15:30Sivera A. (Cze) - Volhejn J. (Cze) 3:1
15:30Skalicky J. (Cze) - Zaskodny M. (Cze) 3:2
15:30Tuma D. (Cze) - Sochor M. (Cze) 0:3
16:00Kliuchuk R. (Ukr) - Jezek M. (Cze) 2:3
16:00Krok L. (Cze) - Klimenta M. (Cze) 3:1
16:00Nevrtal T. (Cze) - Pech V. (Cze) 3:2
16:00Pszczolka V. (Cze) - Kanok J. (Cze) 3:0
16:30Pleskot J. (Cze) - Sulava L. (Cze) 1:3
16:30Svacha O. (Cze) - Turek T. (Cze) 0:3
16:30Vosyka L. (Cze) - Cakovsky M. (Cze) 3:0
16:30Zika M. (Cze) - Kubos D. (Cze) 3:0
17:00Jezek M. (Cze) - Svacha O. (Cze) 2:3
17:00Kanok J. (Cze) - Zika M. (Cze) 1:3
17:00Klimenta M. (Cze) - Pleskot J. (Cze) 1:3
17:00Pech V. (Cze) - Vosyka L. (Cze) 2:3
17:30Cakovsky M. (Cze) - Nevrtal T. (Cze) 3:1
17:30Kubos D. (Cze) - Pszczolka V. (Cze) 3:1
17:30Sulava L. (Cze) - Krok L. (Cze) 3:0
17:30Turek T. (Cze) - Kliuchuk R. (Ukr) 1:3
18:00Kliuchuk R. (Ukr) - Svacha O. (Cze) 1:3
18:00Krok L. (Cze) - Pleskot J. (Cze) 3:0
18:00Nevrtal T. (Cze) - Vosyka L. (Cze) 3:1
18:05Pszczolka V. (Cze) - Zika M. (Cze) 3:1
18:30Jezek M. (Cze) - Turek T. (Cze) 3:0
18:30Kanok J. (Cze) - Kubos D. (Cze) 0:3
18:30Klimenta M. (Cze) - Sulava L. (Cze) 0:3
18:30Pech V. (Cze) - Cakovsky M. (Cze) 3:0
19:00Kliuchuk R. (Ukr) - Turek T. (Cze) 3:2
19:00Kubos D. (Cze) - Kanok J. (Cze) 3:0
19:00Pech V. (Cze) - Cakovsky M. (Cze) 3:0
19:00Pleskot J. (Cze) - Klimenta M. (Cze) 3:1
19:30Boruvka L. (Cze) - Mares E. (Cze) 3:2
19:30Jezek M. (Cze) - Svacha O. (Cze) 3:1
19:30Pszczolka V. (Cze) - Zika M. (Cze) 3:2
19:30Sulava L. (Cze) - Krok L. (Cze) 1:3
19:30Vosyka L. (Cze) - Nevrtal T. (Cze) 0:3
20:00Fisar T. (Cze) - Kolar M. (Cze) 3:1
20:00Zatecka L. (Cze) - Hasmanda R. (Cze) 2:3
20:30M. Adamec (Cze) - Plachy J. (Cze) 1:3
20:30Trinta M. (Cze) - Picek P. (Cze) 3:1
21:00Hasmanda R. (Cze) - Jablonovsky J. (Cze) 3:2
21:00Kolar M. (Cze) - Pastorek O. (Cze) 3:0
21:30Fisar T. (Cze) - Trinta M. (Cze) 3:1
21:30Zatecka L. (Cze) - M. Adamec (Cze) 2:3
22:00Jablonovsky J. (Cze) - Plachy J. (Cze) -:-
22:00Pastorek O. (Cze) - Picek P. (Cze) -:-
22:30Hasmanda R. (Cze) - M. Adamec (Cze) -:-
22:30Kolar M. (Cze) - Trinta M. (Cze) -:-
23:00Picek P. (Cze) - Fisar T. (Cze) -:-
23:00Plachy J. (Cze) - Zatecka L. (Cze) -:-
23:30M. Adamec (Cze) - Jablonovsky J. (Cze) -:-
23:30Trinta M. (Cze) - Pastorek O. (Cze) -:-
00:00Picek P. (Cze) - Kolar M. (Cze) -:-
00:00Plachy J. (Cze) - Hasmanda R. (Cze) -:-
00:30Jablonovsky J. (Cze) - Zatecka L. (Cze) -:-
00:30Pastorek O. (Cze) - Fisar T. (Cze) -:-

OUTRAS - MASCULINAS: TT Star Series (República Tcheca)

04:00Bako R. (Cze) - Klajber A. (Svk) 0:3
04:40David P. (Cze) - Benes M. (Cze) 2:3
05:30Kleprlik J. (Cze) - Konecny T. (Cze) 2:3
06:15Tretyak N. (Ukr) - Koldas T. (Cze) 0:3
06:40Bako R. (Cze) - David P. (Cze) 3:2
07:15Kleprlik J. (Cze) - Benes M. (Cze) 0:3
07:40Koldas T. (Cze) - Klajber A. (Svk) 0:3
08:10Tretyak N. (Ukr) - Konecny T. (Cze) 0:3
08:25Bako R. (Cze) - Kleprlik J. (Cze) 0:3
08:55David P. (Cze) - Klajber A. (Svk) 3:0
09:25Tretyak N. (Ukr) - Benes M. (Cze) 2:3
10:05Koldas T. (Cze) - Konecny T. (Cze) 3:0
10:30David P. (Cze) - Kleprlik J. (Cze) 3:1
10:55Bako R. (Cze) - Tretyak N. (Ukr) 3:1
11:25Konecny T. (Cze) - Klajber A. (Svk) 3:0
11:50Koldas T. (Cze) - Benes M. (Cze) 3:2

OUTRAS - MASCULINAS: Win Cup (Ucrânia)

23:00Tkachenko A. (Ukr) - Styranets M. (Ukr) 3:0
23:20Tkachenko A. (Ukr) - Parhomenko V. (Ukr) 1:3
23:45Zhuravlev A. (Ukr) - Styranets M. (Ukr) 3:1
00:10Styranets M. (Ukr) - Parhomenko V. (Ukr) 2:3
00:35Zhuravlev A. (Ukr) - Tkachenko A. (Ukr) 3:0
03:15Pidleteichuk P. (Ukr) - Rehush A. (Ukr) 3:1
03:45Alekseenko D. (Ukr) - Sukovatiy I. (Ukr) 3:0
04:15Pidleteichuk P. (Ukr) - Sukovatiy I. (Ukr) 2:3
04:45Alekseenko D. (Ukr) - Rehush A. (Ukr) 3:1
05:15Pidleteichuk P. (Ukr) - Alekseenko D. (Ukr) 3:1
05:45Sukovatiy I. (Ukr) - Rehush A. (Ukr) 3:1
06:15Rehush A. (Ukr) - Pidleteichuk P. (Ukr) 3:2
06:45Sukovatiy I. (Ukr) - Alekseenko D. (Ukr) 0:3
07:15Sukovatiy I. (Ukr) - Pidleteichuk P. (Ukr) 0:3
07:45Rehush A. (Ukr) - Alekseenko D. (Ukr) 2:3
09:30CanceladoAlekseenko D. (Ukr) - Pidleteichuk P. (Ukr) -:-
09:40Zaryshniak V. (Ukr) - Sheremeta V. (Ukr) 3:0
10:00CanceladoRehush A. (Ukr) - Sukovatiy I. (Ukr) -:-
10:00CanceladoShelest O. (Ukr) - Sheremeta V. (Ukr) -:-
10:00Shelest O. (Ukr) - Zaryshniak V. (Ukr) 0:3
10:30Sidorenko Y. (Ukr) - Sheremeta V. (Ukr) 1:3
10:30CanceladoZaryshniak V. (Ukr) - Sidorenko Y. (Ukr) -:-
11:00CanceladoShelest O. (Ukr) - Sidorenko Y. (Ukr) -:-
11:00Sheremeta V. (Ukr) - Shelest O. (Ukr) 2:3
11:30Sidorenko Y. (Ukr) - Zaryshniak V. (Ukr) 3:0
12:00Sidorenko Y. (Ukr) - Shelest O. (Ukr) 0:3
12:30Sheremeta V. (Ukr) - Zaryshniak V. (Ukr) 0:3
13:00Zaryshniak V. (Ukr) - Shelest O. (Ukr) 1:3
13:30Sheremeta V. (Ukr) - Sidorenko Y. (Ukr) 2:3
14:00Storozhenko O. (Ukr) - Lutsyshyn O. (Ukr) 1:3
14:30Lutsyshyn O. (Ukr) - Pohonov O. (Ukr) 1:3
15:00Storozhenko O. (Ukr) - Pohonov O. (Ukr) 3:1
15:30Huchok A. (Ukr) - Lutsyshyn O. (Ukr) 1:3
16:00Storozhenko O. (Ukr) - Huchok A. (Ukr) 3:1
16:15Bambutsa R. (Ukr) - Shtukovany R. (Ukr) 3:2
16:30Pohonov O. (Ukr) - Lutsyshyn O. (Ukr) 1:3
16:45Holoborodko Y. (Ukr) - Pisklov S. (Ukr) 0:3
17:00Lutsyshyn O. (Ukr) - Storozhenko O. (Ukr) 1:3
17:15Bambutsa R. (Ukr) - Pisklov S. (Ukr) 0:3
17:30Pohonov O. (Ukr) - Huchok A. (Ukr) 1:3
17:45Holoborodko Y. (Ukr) - Shtukovany R. (Ukr) 3:1
18:00Lutsyshyn O. (Ukr) - Huchok A. (Ukr) 3:1
18:15Bambutsa R. (Ukr) - Holoborodko Y. (Ukr) 0:3
18:30Pohonov O. (Ukr) - Storozhenko O. (Ukr) 3:1
18:45Pisklov S. (Ukr) - Shtukovany R. (Ukr) 3:1
19:00Huchok A. (Ukr) - Storozhenko O. (Ukr) 2:3
19:15Shtukovany R. (Ukr) - Bambutsa R. (Ukr) 3:1
19:30Huchok A. (Ukr) - Pohonov O. (Ukr) 2:3
19:45Pisklov S. (Ukr) - Holoborodko Y. (Ukr) 3:1
20:00Shchepanskyi Y. (Ukr) - Shamray A. (Ukr) 1:3
20:15Pisklov S. (Ukr) - Bambutsa R. (Ukr) 3:2
20:25Nechyporuk V. (Ukr) - Halynskyi M. (Ukr) 3:1
20:45Shtukovany R. (Ukr) - Holoborodko Y. (Ukr) 3:0
20:50Shchepanskyi Y. (Ukr) - Halynskyi M. (Ukr) 3:1
21:15Holoborodko Y. (Ukr) - Bambutsa R. (Ukr) 3:2
21:15Nechyporuk V. (Ukr) - Shamray A. (Ukr) 3:1
21:40Shchepanskyi Y. (Ukr) - Nechyporuk V. (Ukr) 0:3
Set 3Shtukovany R. (Ukr) - Pisklov S. (Ukr) 2:0
22:05Halynskyi M. (Ukr) - Shamray A. (Ukr) -:-
22:30Shamray A. (Ukr) - Shchepanskyi Y. (Ukr) -:-
22:55Halynskyi M. (Ukr) - Nechyporuk V. (Ukr) -:-
23:20Halynskyi M. (Ukr) - Shchepanskyi Y. (Ukr) -:-
23:45Shamray A. (Ukr) - Nechyporuk V. (Ukr) -:-
00:10Nechyporuk V. (Ukr) - Shchepanskyi Y. (Ukr) -:-
00:35Shamray A. (Ukr) - Halynskyi M. (Ukr) -:-

OUTRAS - FEMININAS: Win Cup (Ucrânia)

02:00Kosmina N. (Ukr) - Postol A. (Ukr) 0:3
02:30Zhukova N. (Ukr) - Kohut A. (Ukr) 2:3
03:00Kosmina N. (Ukr) - Kohut A. (Ukr) 3:1
03:30Zhukova N. (Ukr) - Postol A. (Ukr) 3:0
04:00Kosmina N. (Ukr) - Zhukova N. (Ukr) 2:3
04:30Kohut A. (Ukr) - Postol A. (Ukr) 2:3
05:05Postol A. (Ukr) - Kosmina N. (Ukr) 3:0
05:30Kohut A. (Ukr) - Zhukova N. (Ukr) 0:3
06:00Kohut A. (Ukr) - Kosmina N. (Ukr) 2:3
06:30Postol A. (Ukr) - Zhukova N. (Ukr) 1:3
07:00Zhukova N. (Ukr) - Kosmina N. (Ukr) 2:3
07:30Postol A. (Ukr) - Kohut A. (Ukr) 3:0
09:45Sydorko A. (Ukr) - Taranik E. (Ukr) 2:3
10:15Lesnaya Y. (Ukr) - Taranik E. (Ukr) 2:3
10:45Sydorko A. (Ukr) - Rosokha O. (Ukr) 3:1
11:30Lesnaya Y. (Ukr) - Rosokha O. (Ukr) 2:3
11:55Sydorko A. (Ukr) - Lesnaya Y. (Ukr) 3:0
12:15Taranik E. (Ukr) - Rosokha O. (Ukr) 3:1
12:45Rosokha O. (Ukr) - Sydorko A. (Ukr) 3:1
13:15Taranik E. (Ukr) - Lesnaya Y. (Ukr) 1:3
13:45Taranik E. (Ukr) - Sydorko A. (Ukr) 3:1
14:15Rosokha O. (Ukr) - Lesnaya Y. (Ukr) 0:3
14:45Lesnaya Y. (Ukr) - Sydorko A. (Ukr) 3:1
15:15Rosokha O. (Ukr) - Taranik E. (Ukr) 3:0

REFRESH

Futebol | Hóquei | Tênis | Basquete | Handebol | Vôlei | Beisebol | Futebol Am. | Rugby | Mais esportes »

Topo

m.Flashscore.com.br fornece resultados em directo de tênis de mesa. Livescore para telemóveis. Esta versão para telemóveis tem parâmetros diferentes do site Resultados.com por motivos técnicos.